Begrippenlijst

Hypotheekrente

Hypotheekrente is aftrekbaar voor een periode van maximaal 30 jaar. Voor hypotheken die gesloten zijn vóór 1 januari 2001 geldt de renteaftrek tot uiterlijk 1 januari 2031. De hypotheekrente is alleen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar:

 • Indien u de hypotheek gebruikt voor aankoop, verbetering of onderhoud van uw eigen huis als hoofdverblijf;
 • Indien de hypotheek gedurende de looptijd volledig en annuïtair worden afgelost. Deze regel geldt voor nieuwe hypotheken vanaf 1-1-2013.

Eigenwoningforfait

Een eigen woning wordt door de Belastingdienst voor een deel als fictief inkomen gezien. De eigenaar van een woning moet daarom een bedrag bij het inkomen optellen voor de inkomstenbelasting (Box 1). Het eigenwoningforfait is een vast bedrag, bestaande uit een percentage van de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van uw eigen woning. De gemeente stelt deze WOZ-waarde vast. Het eigenwoningforfait geldt alleen voor de woning als hoofdverblijf en niet voor een tweede woning. Tweede woningen vallen in Box 3 (belasting op vermogen).

Oversluiten van uw hypotheek

Bij het oversluiten van een hypotheek (bijvoorbeeld voor een verbouwing) blijft de rente over uw oorspronkelijke hypotheekbedrag vanaf 2001 dertig jaar fiscaal aftrekbaar tot 1 januari 2031. Bedragen boven het oorspronkelijke bedrag zijn voor maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar mits gebruikt voor aankoop, verbetering of onderhoud van uw eigen woning als hoofdverblijf. Gebruikt u het bedrag boven het oorspronkelijke hypotheekbedrag voor een ander bestedingsdoel, dan is de rente over dit extra bedrag niet meer fiscaal aftrekbaar. Een hypotheekverhoging kan aantrekkelijk zijn ten opzichte van andere financieringsmethodes, omdat de rente van hypotheken lager is dan die van persoonlijke leningen en doorlopende kredieten.

Bijleenregeling

Volgens de bijleenregeling moet u de overwaarde die vrijkomt bij de verkoop van uw woning weer investeren in de volgende koopwoning. Gebeurt dat niet, dan is er geen renteaftrek mogelijk over het leningbedrag ter grootte van die overwaarde. Dit deel van de lening verhuist naar box 3 en wordt dus als vermogen aangemerkt.

Kosten bij aankoop van een woning

Aftrekbaar

 • Taxatiekosten in verband met de financiering*
 • Notariskosten in verband met de hypotheekakte*
 • Afsluitprovisie (gemaximeerd)*
 • Borgtochtprovisie NHG*
 • Boeterente
 • Grond- en bouwrente (onder voorwaarden)

Niet aftrekbaar

 • Koopsom k.k. / koopsom v.o.n.*
 • Overdrachtsbelasting*
 • Grond- en bouwrente als onderdeel van koopsom*
 • Omzetbelasting*
 • Verbouwing/meerwerk*
 • Notariskosten transport*
 • Kosten onroerende installaties*
 • Kosten architect*
 • Kosten aansluiting nutsvoorzieningen*
 • Leges*
 • Kosten afkoop erfpacht*
 • Tuinaanleg*
 • Kosten bankgarantie*
 • Renteverlies tijdens bouw

Neem contact met ons op