Nationale Hypotheek Garantie

Een hypotheek is voor veel mensen een flink onderdeel van de maandelijkse lasten. Het kan voorkomen dat u de woning ‘gedwongen’ moet verkopen, omdat u de maandelijkse lasten niet meer kunt opbrengen. In zo’n geval kan het gebeuren dat u de woning voor minder geld verkoopt dan waarvoor u heeft gekocht. Heeft u Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan betaalt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen in zo’n geval de restantschuld aan de geldverstrekker. Dankzij de NHG berekenen geldverstrekkers u een lagere rente, omdat het risico kleiner is. U betaalt voor de NHG 0,9 procent van het geleende bedrag. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar. 

Uw adviseur van Assurantiekantoor Groot kan u alles vertellen over de NHG en de voor- en nadelen ervan.

Neem contact met ons op